Gjuha italiane online dating onision 10 things i hate about dating sites

Posted by / 17-Dec-2017 09:06

Flitet në jug të Italisë në rajonet e Kalabrisë, Molise, Apulia, Bazilikata, Kampanja, Abruci dhe në Sicili.

Të gjitha dialektet janë të lidhura ngushtë me njëri-tjetrin, por nuk janë plotësisht të kuptueshme reciprokisht.

Italo-Arbërisht dhe greko-Arbërisht kanë një bazë fjalorin reciprokisht i kuptueshëm, i pakuptueshëm e elementeve të të dy dialektet rrjedhin nga përdorimi i italian ose grek forma moderne në mungesë të amtare ato. O, edhe/mëdhe mirë jam = Po, unë jam i mirë gjithashtu. Të parkales = të lutem Gëzonem të te njoh = E kënaqur që u njohëm Mirë menatë = Mirë mëngjes Shihemi njíze = Shihemi së shpejti Si ju thonë ? Mua më thonë Marieja = Quhem Mëria Ëj / Ëg = Po (çdo katund) O / ëj = Po (Piana degli Albanesi) Ara = Po (Santa Cristina Gela) Ora / ëj = Po (Contessa Entellina) Zoti ("zoti do të thotë "prifti") : Gjergj, do ti të marrëshë për grua Marieja çë ke këtú te ana, si urdhuron Klisha Shejte, e të qëndrosh lidhur me atë në të mirën si edhé në të ligën gjithë ditët e gjellës tënde? Zoti : Bekuar kloft Perëndia jínë ka herë, naní e për gjithëmonë e për jetë të jetëvet. Zoti jepë krinjët e këndon Msalmin 127 : Të limë atá çë i trëmben t'ynë Zoti e çë jecjën te udhët e Tij. Dhóksa si, o Theós imón, dhóksa si Glory to you, our God, glory to you.

Arbërishtja është gjuha që zhvillohet nga gjuhën me të njëjtin emër që flisin të parët e toskëvet në jugun i Shqipërisë, dialekti toskë ka evoluar nga kësaj gjuhë të vjetër arbëreshe.

Figura të tilla si Zef Skirò Di Maxho dhe Tanin Xherbino kanë bërë shumë punë të librave shkollore dhe mjeteve të tjera të të mësuarit të gjuhës në gjuhë të prodhuar dy libra "Udha e Mbarë" dhe "Udhëtimi", të dyja përdoren në shkolla në fshatin Piana degli Albanesi. Prandaj, fjala "Hjedh" (hedh) është e theksuar [x ʲ ɛð].

Kombinimi HJ është i pranishëm në disa fjalë Shqip, por nuk është trajtuar si një letër të veçantë të shkrimit pasi kjo është në Arbërisht.

Për shembull "ty" është e theksuar "ti", "hyni" është e theksuar "hini" Theksi në Arbërisht është zakonisht në rrokjen e parafundit, si në italisht dhe shqip.

Megjithatë, Arbëreshet priren të tingëllojnë disi sardenjas kur flasin shqip apo edhe italisht.

gjuha italiane online dating-80gjuha italiane online dating-9gjuha italiane online dating-45

Arbërishtja edhe ruan disa elemente të gjuhës siciliane ose gjuhës kalabriane që kanë harruar tani sicilianët.